1 listopada 2014 rok - Msza Święta na cmentarzu

FOT. Wojciech Radke