Duszpasterz

ks. Dr Jan Klimek - Rektor

Doktor Teologii i pracownik Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Katedrze Pastoralnej Szczegółowej.


AKTYWNOŚCI I DOROBEK

Dydaktyka
- Ćwiczenia z teologii pastoralnej na kursie dla świeckich (V rocznik) i dla kleryków (IV i V rocznik)
- Wprowadzenie do teologii na studium dziennikarskim dziennym i zaocznym.
- Wykład monograficzny: „Apostolat w ujęciu błogosławionego Edmunda Bojanowskiego”.

Publikacje
1. Błogosławiony Edmund Bojanowski i jego wizja apostolatu, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2007, ss. 331 [rozprawa doktorska]
2. Specyfika apostolatu pedagogicznego realizowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Pedagogika katolicka nr 1a/2007.
3. Ks. Henryk Mosing (1910-1999) naukowiec, lekarz i kapłan, artykuł oddany do Polonia Sacra
4. Tenże artykuł oddany do zbiorowej publikacji dotyczącej życia Kościoła na Ukrainie, która ma się w najbliższym czasie ukazać we Lwowie
5. Wprowadzenie do teologii – skrypt dla studentów, oddany do redakcji Wydawnictwa naukowego PAT.

Redakcja publikacji
1. Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium „Sacrum i przyroda”, Zubrzyca Górna 7-8 października 2006, ss. 112 [materiały z sympozjum].
2. Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. XV seminarium „Sacrum i przyroda” Kraków 2007 [materiały z sympozjum].

Sympozja
1. Udział w międzynarodowym sympozjum Post Netzwerk der mittel und osteuropäischen Pastoraltheologinen und Pastoraltheologen, Dakovo, Chorwacja, p.t. „Synodale prozessen in Mittel- und Osteuropa”, 21-24 września 2006.
2. Udział w organizacji międzynarodowego XIV seminarium „Sacrum i przyroda” p.t. „Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą”, we współpracy z Muzeum Etnograficznym „Orawski Park Etnograficzny”, Zubrzyca Górna, 7-8 października 2006 r.
3. Udział w organizacji sympozjum Sekcji Pastoralistów Polskich w Sieradzu, 23-24 kwietnia 2007 r., p.t. „Duszpasterstwo indywidualne”
4. Udział w organizacji XV seminarium „Sacrum i przyroda” wraz z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, p.t. „Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II”.
5. Udział w organizacji międzynarodowego sympozjum Stowarzyszenia Pastoralistów Środkowo-Wschodniej Europy POST (PosT-Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen), p.t. „Aufbruch II - Erste Lesung der quantitativen Studie”, Kraków 15-18 listopada 2007.

Inne aktywności
- Wchodzi do quorum na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
- Wybrany na przedstawiciela młodszych pracowników do Rady Wydziału Teologicznego PAT.
- Powołany przez Radę WT do komisji wizytującej Instytut Teologiczny w Częstochowie, brał udział w wizytacji Instytutu.
- Kilkakrotnie sekretarzował podczas obron doktoratów.
- Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia pastoralistów i duszpasterzy im. Jana Pawła II (Powstałego w 2007 r.)
- Zredagował i zorganizował stronę internetową Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej