IV Niedziela Adwentu

1. Przeżywamy czwartą niedzielę adwentu. Ten kończący się już święty czas oczekiwania powinniśmy wykorzystać na pojednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez szczerą spowiedź i wzajemne przebaczenie. Kościół przychodzi nam w tym z pomocą jako szafarz Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty. Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi św., w wigilię 24 grudnia przed mszą św. którą odprawimy o godz. 900 oraz po mszy św. Spowiedź będzie w tym dniu do godziny 1400. Będzie również możliwość spowiedzi przed Pasterką oraz przed każdą mszą św. w Boże Narodzenie i w drugi dzień świąt.

   2. W wigilię Bożego Narodzenia (w poniedziałek) mszę św. odprawimy rano o godz. 900 i złożymy sobie w tu w świątyni życzenia, łamiąc się opłatkiem. Będzie też wystawione od rana światełko betlejemskie przyniesione przez harcerzy, które można zabrać na stół wigilijny. Spowiedź w tym dniu do godz. 1400. Mszy św. o 1530 nie będzie.

3. Bardzo proszę o religijne przeżycie wieczerzy wigilijnej w naszych domach. Zacznijmy ją modlitwą, odczytaniem fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, połammy się pobłogosławionym opłatkiem, zapalmy święcę Caritas, zaśpiewajmy kolędy.

4. O północy serdecznie zapraszamy wszystkich na Pasterkę. Składka z tej mszy przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia S.O.S.

5. W Boże Narodzenie i w drugi dzień świąt (w święto św. Szczepana) msze św. jak w każdą niedzielę. Składka z drugiego dnia świąt przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

6. Naszą wizytę kolędową rozpoczniemy 27 grudnia. Plan wizyty duszpasterskiej wywieszony jest razem z ogłoszeniami parafialnymi oraz obecny w internecie na naszej stronie.

7. Bóg jest tak wielki, że może stać się mały. Bóg jest tak potężny, że może stać się słaby i wyjść nam naprzeciw jako bezbronne Dzieciątko, abyśmy Go mogli tym bardziej pokochać. (Benedykt XVI) Oto Syn Przedwieczny – ten, który jest odwiecznym upodobaniem Ojca – stał się człowiekiem, a Jego ziemskie narodzenie w noc betlejemską nieustannie świadczy o tym, że w Nim każdy człowiek objęty jest tajemnicą Bożego upodobania, które jest źródłem ostatecznego pokoju. (Jan Paweł II) Z całego serca życzę Mieszkańcom naszego Rektoratu, Personelowi i Pacjentom naszego szpitala, naszym drogim Gościom i Wszystkim, którzy w tej świątyni się modlą, abyśmy na nowo odkryli w swoich sercach miłość do Boga i bliźnich, abyśmy tą miłością wzajemnie się obdarzali i  stawali się w pełni ludźmi, w których Bóg ma upodobanie. Abyśmy wszyscy w tajemnicy świąt Bożego Narodzenia odkryli i doświadczali prawdziwej radości i ostatecznego pokoju serca. 

ks. dr Jan Klimek, rektor kościoła i kapelan szpitala