4 Niedziela Adwentu

Przeżywamy dziś IV Niedzielę Adwentu, która, ukazując nam w Ewangelii scenę zwiastowania, zapowiada zbliżającą się szybkimi krokami uroczystość narodzenia Zbawiciela świata. Wdzięczni Bogu za Jego miłość objawioną nam w tych wydarzeniach, przygotujmy nasze serca, domy i rodziny na nadchodzące święta.

W poniedziałek i środę zapraszamy na ostatnie w tym roku Msze św. roratnie.
W poniedziałek Msza roratnia będzie o 15.30, natomiast w środę, 24 grudnia, Eucharystię odprawimy o godz. 9.00. W tym dniu, z uwagi na wigilię, nie będzie już Mszy św. o godz. 15.30.

W poniedziałek i wtorek zapraszamy do spowiedzi św. bożonarodzeniowej. Na zmianę z ks. Mirosławem Żakiem będziemy posługiwać w konfesjonale od 14.00 do 18.00. We wszystkie dni świąteczne będzie okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.

Dzisiaj, o godz. 16.00 harcerze przyniosą światełko betlejemskie. Będzie się ono palić w naszym kościele aż do uroczystości Bożego Narodzenia. Zapraszamy do zabrania światła z Groty Betlejemskiej, by od niego zapalić nasze świece przy wigilijnym stole.

W środę wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zachęcamy do godnego przeżycia wigilii i całych świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności do zachowania takich zwyczajów jak łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii i śpiewanie kolęd. Zachowajmy też zwyczaj spożywania posiłków bezmięsnych w wigilię.

Pasterka w naszym kościele tradycyjnie o północy. Taca z Pasterki przeznaczona jest na wsparcie kościelnego Funduszu Obrony Życia SOS. Zapraszamy do licznego udziału i wspólnego radowania się z Narodzenia Syna Bożego.

W czwartek będziemy przeżywać uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę: o godz. 9.00 i 16.00. W uroczystość Bożego Narodzenia nie tylko wspominamy fakt przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu. Przede wszystkim zanurzamy się w tajemnicy Bożego Syna. Wyznajemy, że jest On z Ojca zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”. W Jego osobie dochodzi do niepojętej dla nas wymiany. Oto Bóg przyjmuje naszą ludzką naturę z jej wszystkimi ograniczeniami. Staje się jednym z nas, by umożliwić nam udział w swojej Boskiej naturze.

Wyzwala nas z niewoli grzechu, by obdarzyć swoją wolnością. Dlatego też świętować Boże Narodzenie to nic innego jak nieustannie starać się o to, by upodabniać się do Bożego Syna. Mamy otworzyć się na działanie Bożej łaski i wzrastać we wzajemnej miłości. Wielbimy dziś Boga za to, że przemawia do nas przez swojego Syna.

W piątek święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Szczepan należał do grupy pierwszych wyznawców Chrystusa. Jako pierwszy z nich poniósł śmierć męczeńską za wiarę.

W tym dniu na Msze św. zapraszamy o godz. 9.00 i 16.00. Ze względu na święto w tym dniu nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Składka z 26 grudnia jest przeznaczona na Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.

W sobotę będziemy przeżywać święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Zgodnie z kościelną tradycją, w Efezie napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Przez cesarza Domicjana został zesłany na wyspę Patmos, gdzie napisał Apokalipsę. Za panowania Nerwy powrócił do Efezu. Tam, jako jedyny z Apostołów, zmarł śmiercią naturalną.

W przyszłą niedzielę, 28 grudnia, przypada święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny będziemy prosili o świętość i pokój w naszych rodzinach. Niech każda rodzina z naszej wspólnoty parafialnej będzie solą dla ziemi w tej otaczającej nas trudnej rzeczywistości.

W zakrystii można jeszcze nabyć świece Caritas na stół wigilijny oraz wigilijne opłatki.

Pan kościelny bardzo dziękuje za życzliwość i złożone ofiary wszystkim mieszkańcom Rektoratu.

Mieszkańcom naszego Rektoratu, pacjentom szpitala, personelowi medycznemu życzymy błogosławieństwa Bożego w czasie ostatnich dni adwentowego oczekiwania na narodzenie Zbawiciela, a także radości przy wigilijnym stole.

Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom tej świątyni składamy serdeczne Bóg zapłać.

Ks. dr Jan Klimek, rektor i kapelan szpitala