20 sierpnia 2023 roku - Po renowacji


FOT. Ewa Gil-Kobiałka