19 czerwca 2014 rok - Boże Ciało

FOT. Justyna Berlińska