4 Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza niedziela jest kolejną przygotowującą nas na historyczną uroczystość nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego. Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Są szczególnym komentarzem do wydarzeń doby nawiedzenia. Mieszkańcy rektoratu, personel szpitala i pacjenci poniosą obraz Jezusa Miłosiernego z Placu Węglowego do wnętrza świątyni. W tej szczególnej procesji podążymy za Jezusem Dobrym Pasterzem. Obraz łagiewnicki jest przecież szczególną „ikoną” całego, niezwykłego orędzia, przez które Jezus przemawia do współczesnego Kościoła. Nasza obecność w tej dobie nawiedzenia przy Jezusie Miłosiernym to dowód, że słuchamy Jego głosu i gwarancja, że nie zginiemy na wieki i że nikt i nic nie wyrwie nas z miłosiernych rąk Bożej Opatrzności.

Czytaj więcej...

2 Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego

Przeżywamy dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zarówno dobrowolnie przyjęta śmierć jak i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością ponad wszelką miarę. Warto dziś przypomnieć sobie słowa Jana Pawła II sprzed jedenastu lat: Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia! (Łagiewniki, 2002 r.).

Czytaj więcej...

3 Niedziela Wielkanocna

Przeżywamy dziś III Niedzielę Wielkanocną. Rozpoczął się również Tydzień Biblijny. W naszej świątyni od niedawna korzystamy uroczystego i pięknie zdobionego ewangeliarza. Niech jego widok przypomina nam wszystkim prawdę o znaczeniu Bożego Słowa w życiu Kościoła i każdego z nas.

Czytaj więcej...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia liturgii Wielkiego Tygodnia. Dziękuję Paniom, które już od lat przygotowują tak piękne dekoracje ciemnicy i grobu oraz tym, które pierwszy raz pomogły ozdobić naszą świątynię. Dziękuję Panu Pawłowi naszemu kościelnemu za sprzątanie świąteczne kościoła. Dziękuję naszym organistom za muzyczną oprawę świątecznej liturgii. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność naszym niezawodnym lektorom: Pawłowi, Patrykowi i Rafałowi oraz Mateuszowi za wzorową służbę liturgiczną. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem Pana Macieja za przygotowanie i rozplanowanie wszystkich funkcji. Bardzo dziękuję Panom niosącym baldachim i wszystkim zaangażowanym w procesję rezurekcyjną. Pani Justynie dziękuję za zdjęcia do naszej strony internetowej, a Panu Piotrowi za profesjonalną jej obsługę. Dziękuję za kapłańską pomoc i wspólną modlitwę ks. prof. Maciejowi Ostrowskiemu.

Czytaj więcej...