Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

W tę VII Niedzielę Wielkanocną przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus wchodzi do nieba jako podwójny zwycięzca: nad grzechem i nad śmiercią; jako król chwały. Wniebowstąpienie otwiera niebo dla człowieka, dla każdego z nas. Dotąd było ono jedynie dla aniołów. Teraz jest i dla nas, bo Syn Boga jest Synem Człowieczym, który ze swoim ludzkim ciałem wstępuje do nieba. Wniebowstąpienie stało się dniem wyniesienia człowieczeństwa do najwyższej, boskiej godności.

Czytaj więcej...

5 Niedziela Wielkanocna

W sobotę rozpoczynamy w naszym rektoracie dobę nawiedzenia. Program nabożeństw rozdawaliśmy w poprzednie niedziele i można go sobie zabrać przy wejściu do kościoła. Zaproszenie imienne zaniesiemy do domów naszego rektoratu i na wszystkie oddziały szpitalne w tym tygodniu. Program doby nawiedzenia jest na naszej stronie internetowej i będzie zamieszczony w intranecie.

Czytaj więcej...

4 Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza niedziela jest kolejną przygotowującą nas na historyczną uroczystość nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego. Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Są szczególnym komentarzem do wydarzeń doby nawiedzenia. Mieszkańcy rektoratu, personel szpitala i pacjenci poniosą obraz Jezusa Miłosiernego z Placu Węglowego do wnętrza świątyni. W tej szczególnej procesji podążymy za Jezusem Dobrym Pasterzem. Obraz łagiewnicki jest przecież szczególną „ikoną” całego, niezwykłego orędzia, przez które Jezus przemawia do współczesnego Kościoła. Nasza obecność w tej dobie nawiedzenia przy Jezusie Miłosiernym to dowód, że słuchamy Jego głosu i gwarancja, że nie zginiemy na wieki i że nikt i nic nie wyrwie nas z miłosiernych rąk Bożej Opatrzności.

Czytaj więcej...

3 Niedziela Wielkanocna

Przeżywamy dziś III Niedzielę Wielkanocną. Rozpoczął się również Tydzień Biblijny. W naszej świątyni od niedawna korzystamy uroczystego i pięknie zdobionego ewangeliarza. Niech jego widok przypomina nam wszystkim prawdę o znaczeniu Bożego Słowa w życiu Kościoła i każdego z nas.

Czytaj więcej...