V Niedziela Zwykła

Przeżywamy piątą niedzielę zwykłą. Niedziela ta rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W naszej wspólnocie w tym dniu kończą się rekolekcje dla pacjentów oddziałów alkoholowych.

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia:

W poniedziałek wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych pacjentów i osoby starsze bądź chore na mszę św. o 1500 połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych (dla tych, którzy nie przyjmą go dzisiaj z rąk Ks. Biskupa) oraz z nabożeństwem lurdzkim w czasie którego pobłogosławimy chorych indywidualnie Najświętszym Sakramentem. Odczytamy też orędzie Ojca św. Benedykta XVI na Dzień Chorych.

Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. z posypaniem głów popiołem odprawimy o 1530 i 1800.

We czwartek święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy. 

Serdecznie proszę, włączmy się w głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w zlaicyzowanym dziś świecie pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym Krzyżu – znaku naszego zbawienia. Niech ten Krzyż przypomina światu, iż największą wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie Krzyża: „W krzyżu miłości nauka”… Pamiętajmy również o osobistych umartwieniach, a także o postanowieniach na Wielki Post.

Drogę Krzyżową odprawiać będziemy w piątki o godz. 1500. Za odprawienie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście można uzyskać odpust  zupełny.

Gorzkie Żale odprawiać będziemy w niedziele o godz. 1515. Również za udział w tym nabożeństwie zyskujemy łaskę odpustu zupełnego. Składka w czasie tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Bożego.

Nasze rekolekcje wielkopostne przeżywać będziemy w Wielkim Tygodniu - w poniedziałek, wtorek i środę po Niedzieli Palmowej.

Gościmy w naszej wspólnocie ks. biskupa Jana Zająca. Jego obecność jest oficjalną częścią wizytacji kanonicznej naszego rektoratu. Ostatni raz wizytował naszą wspólnotę osiem lat temu ks. biskup Józef Guzdek.

Na mszach św. o godz. 900 i 1600 ks. biskup wygłosi do nas pasterskie słowo oraz udzieli indywidualnego apostolskiego błogosławieństwa małżonkom, rodzinom i osobom samotnym, a na mszy św. o 1600 dodatkowo udzieli sakramentu namaszczenia chorych naszym pacjentom i osobom starszym i chorym. Na mszy św. o godz. 1030 ks. biskup udzieli apostolskiego błogosławieństwa naszym pacjentom oddziałów alkoholowych, którzy w tym dniu kończą swoje rekolekcje. W czasie obiadu ks. biskup spotka się z panem dyrektorem, przedstawicielami personelu szpitala oraz reprezentacją mieszkańców rektoratu. Po obiedzie nawiedzi kilka oddziałów szpitalnych i o 1500 odprawi mszę św. na oddziale sądowym.

Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tych ważnych dla każdej parafii wydarzeniach. Zaprośmy na tę niedzielę najbliższą rodzinę, bądź znajomych. Pamiętajmy, że za udział w nabożeństwach czasu wizytacji możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Ofiarodawcom i dobrodziejom naszej świątyni oraz wszystkim, którzy tworzą wspólnotę modlitwy w tym miejscu składam serdeczne Bóg zapłać.       

Ks. dr Jan Klimek, rektor i kapelan szpitala