Święto Chrztu Pańskiego

1. Przeżywamy niedzielę chrztu Pańskiego. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godności przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi.

3. We czwartek wspomnienie św. Antoniego, opata.

Św. Antoni urodził się w środkowym Egipcie ok. 251 r. Po śmierci rodziców udał się na pustynię. Tam oddał się pracy fizycznej, modlitwie i uczynkom pokutnym. Miał dar widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze świętości i mądrości. Walki wewnętrzne, jakie ze sobą stoczył, stały się później ulubionym tematem malarzy (np. H. Bosch) i pisarzy (np. G. Flaubert). Jego postawa znalazła wielu naśladowców. Według tradycji, św. Antoni zmarł 17 stycznia 356 roku w wieku 106 lat. Jego kult rychło rozprzestrzenił się na całym Wschodzie. Jest patronem dzwonników, chorych, hodowców trzody chlewnej (według legendy, uzdrowił niewidome prosię), rzeźników i ubogich. Ku czci św. Antoniego Pustelnika wyrabiano krzyżyki w formie litery tau.

W sobotę wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 r. w Korczynie. Po studiach odbytych w Rzymie był prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym oraz rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założył w Krakowie w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1900 został ordynariuszem diecezji przemyskiej. 

4. Sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i rozliczenie finansów kaplicy podamy w niedzielę poprzedzającą wizytację kanoniczną naszej wspólnoty. Będziemy ją przeżywać w niedzielę 10 lutego. Wizytować nasz rektorat będzie ks. biskup Jan Zając. Proszę o modlitwę w intencji ks. biskupa i całego wydarzenia wizytacji.

ks. dr Jan Klimek, rektor kościoła i kapelan szpitala