III Niedziela Adwentu

1. Przeżywamy trzecią niedzielę adwentu nazywaną w liturgii niedzielą Gaudete, czyli Radujcie się! Nazwa ta ma swoje źródło w liście świętego Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”( Flp 4, 4). Boże Narodzenie jest już blisko. Ten święty czas powinien każdego mobilizować do duchowej odnowy.

2. Dni powszednie od 17 do 24 grudnia włącznie są w liturgii przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tych dniach, zachowując tradycyjny charakter mszy roratniej oraz biały kolor szat liturgicznych, używa się formularzy przewidzianych na te dni w Mszale, ponieważ mają one charakter maryjny. Stąd od poniedziałku do Wigilii Bożego Narodzenia msze św. roratnie odprawiać będziemy codziennie.

3. W zakrystii są jeszcze do nabycia wigilijne świece Caritas. Ich zapalenie na wigilijnym stole jest szczególnym wyrazem naszej solidarności z biednymi i potrzebującymi. Na potrzeby krakowskiej Caritas zebraliśmy już 710 zł.

4. Pamiętajmy, aby opłatek na wigilijnym stole był pobłogosławiony, czego nie można powiedzieć o opłatkach, które można nabyć w sklepach. Brońmy naszych najpiękniejszych tradycji przed jałową komercją. Pan kościelny rozprowadzać będzie opłatki w tym tygodniu. Osoby spoza Rektoratu i pacjenci naszego szpitala mogą otrzymać opłatki po mszach św. w zakrystii.

5. Pan dyrektor Stanisław Kracik serdecznie zaprasza pacjentów naszego szpitala, personel i mieszkańców rektoratu na wspólne spotkanie wigilijne, które będzie miało miejsce w budynku teatru, we wtorek 18 grudnia o godzinie 10.00.
6. Zapraszamy gorąco do wspólnej modlitwy w naszym kościele i prosimy wszystkich o modlitwę w intencji Szpitala. Ofiarodawcom i dobrodziejom naszej świątyni składam serdeczne Bóg zapłać.

Ks. dr Jan Klimek, rektor i kapelan szpitala