I Niedziela Adwentu

Przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca. Stąd po mszach św. krótka adoracja Najświętszego Sakramentu.

Dzisiejsza niedziela w Kościele katolickim rozpoczyna okres  Adwentu. Jest to bogaty w symbolikę czterotygodniowy czas przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale. Nie jest on czasem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje religijne i symbole. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, tradycyjnie bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela. Czas adwentu ma przygotować nas na godne przeżycie świąt Bożego narodzenia i umocnić nas w czujności na powtórne przyjście Pana. 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia:

W poniedziałek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana. Franciszek urodził się w Hiszpanii w 1506 r. Wysłany na Wschód w roku 1541, przez dziesięć lat apostołował w Indiach i Japonii. Zmarł w 1552 r. na wyspie Sancjan u wybrzeży Chin. Był jednym z największych misjonarzy Kościoła katolickiego.

We wtorek wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy. Pochodziła z pogańskiej rodziny z Nikomedii (dziś Izmir w Turcji). Gdy ojciec dowiedział się, że została chrześcijanką, doniósł na nią władzom. Została uwięziona w wieży i ścięta mieczem około 305 r. Św. Barbara jest patronką dobrej śmierci, architektów, artylerzystów, chorych na dżumę, cieśli, dzwonników, flisaków, górników, kapeluszników, kowali, ludwisarzy, marynarzy, murarzy, tkaczy, węglarzy, więźniów, załóg fortecznych. Jest też orędowniczką w czasie burzy i pożarów. 

W środę zapraszamy na naszą Mszę św. Wspólną połączoną z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz z uczczeniem relikwii bł. Jana Pawła II.

We czwartek wspomnienie św. Mikołaja biskupa. Św. Mikołaj należy do grona najbardziej czczonych świętych. Czczą go nie tylko katolicy, ale jeszcze bardziej prawosławni, a przede wszystkim dzieci na całym świecie. Ten żyjący w IV wieku – na terenie dzisiejszej Turcji – biskup miejscowości Myra stał się symbolem chrześcijańskiego miłosierdzia oraz zrozumienia zadań, jakie powinien spełniać w chrześcijańskiej wspólnocie biskup. Po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym chętnie dzielił się z ubogimi. Opowiadano o trzech ubogich pannach wydanym za mąż dzięki posagom, których dyskretnie im dostarczył. Mieszkańcy Myry wybrali go na swojego biskupa. Zasłynął z wielu cudów, m.in. uratował tonących żeglarzy, a także miasto od głodu. Odwagą wykazał się, ratując od śmierci niesłusznie skazanych urzędników cesarskich. Brał udział w soborze w Nicei, na którym potępiono naukę Ariusza. Gdy Myrę zajęli Arabowie, kupcom włoskim udało się zabrać jego relikwie i przewieźć je do Bari w południowych Włoszech, gdzie do dziś spoczywają w tamtejszej katedrze. Św. Mikołaj jest patronem Grecji, Rosji, Bari, Antwerpii, Berlina, Moskwy, Nowogrodu, jak również bednarzy, cukierników, flisaków, kupców, sprzedawców perfum, marynarzy, młynarzy, piekarzy, piwowarów, rybaków, sędziów, notariuszy, więźniów oraz patronem pojednania Wschodu i Zachodu.

W piątek wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Św. Ambroży urodził się w 340 r. był synem namiestnika cesarskiego. Uczęszczał do szkoły gramatyki i wymowy w Rzymie. Kształcił się również w prawie. Jako młody człowiek został namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii, następnie został zmuszony przez ludność do przyjęcia chrztu św. i święceń kapłańskich, aby zostać biskupem Mediolanu. Zmarł w 397 r.

W sobotę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bóg, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenia, w których Maryja brała udział, uchronił Ją przed wszelką zmazą grzechu. Została więc Ona uwolniona od konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego. Msze św. odprawimy w tym dniu o godz. 1200 w Godzinie Łaski i 1530

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Pamiętajmy o spowiedzi św. i komunii św. wynagradzającej.

Msze św. roratnie sprawować będziemy w poniedziałki, środy i soboty.

Od przyszłej niedzieli nasz pan kościelny Paweł roznosić będzie opłatki na stół wigilijny. Serdecznie proszę o jego życzliwe przyjęcie. Opłatki będzie można również nabywać w zakrystii.    

Zapraszamy do codziennej modlitwy w naszym kościele i zapewniamy o stałej modlitwie za wszystkich ofiarodawców i dobrodziei tego sanktuarium cierpienia.    

Ks. Jan Klimek, rektor