XXVII Niedziela Zwykła

Przeżywamy dziś XXVII niedzielę zwykłą i jednocześnie I niedzielę miesiąca. Adorację Najświętszego Sakramentu ze względu na list biskupów odprawimy w następną niedzielę. Po mszy św. zmianka tajemnic różańcowych.

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia:

We wtorek wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. Wincenty urodził się pod Opatowem pomiędzy 1155 a 1160 r. Pochodził z rodu Porajów herbu Róża. Należał do elity uczonych w Polsce. Po raz pierwszy nazwany jest mistrzem (magistrem) w dyplomie Kazimierza Sprawiedliwego z 12 kwietnia 1189 r. Po powrocie ze studiów otrzymał święcenia kapłańskie. W tym również czasie zaczął pisać swoją „Kronikę polską” – największe dzieło swego życia i literatury tamtych czasów. Został biskupem krakowskim i podpisywał się „niegodny sługa Kościoła”. Wziął udział w Soborze Laterańskim IV (1215), który miał charakter wybitnie reformatorski. Wincenty zrzekł się urzędu biskupstwa i żył według reguły cysterskiej w Jędrzejowie. W wolnych chwilach kończył „Kronikę polską”. Zmarł w Jędrzejowie 8 marca 1223 r. Bł. Wincenty jest patronem archidiecezji warmińskiej oraz diecezji kieleckiej i sandomierskiej.

W środę zapraszamy na naszą mszę św. wspólną, połączoną z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz z uczczeniem relikwii bł. Jana Pawła II.

We czwartek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie o ks. kard. Franciszku Macharskim.

We czwartek rozpoczyna się w Kościele katolickim Rok wiary

W piątek wspomnienie bł. Jana Beyzyma, kapłana. Jan urodził się 15 maja 1850 r. w Beyzymach Wielkich na Wołyniu. Zmarł 2 października 1912 r. na Madagaskarze. Był jezuitą. Poświęcił całe swoje życie dla chorych na trąd. Zaraził się trądem i zmarł wśród swoich podopiecznych.

W sobotę wspomnienie św. Honorata Koźmińskiego, kapłana. Wacław Koźmiński urodził się w 1829 r. w inteligenckiej rodzinie pochodzącej z Białej Podlaskiej. W młodości nie odznaczał się jakąś szczególnie głęboką wiarą, a nawet miał wobec Boga obojętny stosunek. Za udział w spisku politycznym został skazany na 11 miesięcy więzienia i osadzony w Cytadeli warszawskiej. Okres ten zmienił zupełnie jego patrzenie na życie, a przede wszystkim mocno zbliżył go do Boga. Po skończeniu studiów w 1848 r. wstąpił do Zakonu Kapucynów i przyjął imię Honorat. W zakonie pełnił wiele różnych funkcji; był profesorem, gwardianem i definitorem. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i charyzmatyczny spowiednik. Dzięki swojej głębokiej wierze, głoszonemu Słowu Bożemu oraz łagodnemu usposobieniu i wielkiemu zatroskaniu o sprawy każdego człowieka gromadził wokół siebie wielu ludzi. Bł. Honorat założył wiele zakonów. Były to zakony habitowe (serafitki, felicjanki, kapucynki) oraz liczne zakony bezhabitowe, w których siostry w zwyczajnych strojach prowadziły życie zakonne i wspólnotowe. Zgromadzenia o. Honorata angażowały się zarówno w prace charytatywne, jak i apostolskie. Siostry pracowały wśród młodzieży, zwłaszcza wiejskiej i rzemieślniczej, wśród ludzi w fabrykach, na wsiach, w przytułkach dla starszych i upośledzonych. 

Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwo różańcowe odprawimy w tygodniu po mszy św., a w niedziele o 1530. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do tej wspólnej modlitwy. Pamiętajmy, że za wspólne odmówienie różańca z rozważaniami tajemnic zyskujemy odpust zupełny. Różańce można zabierać dla siebie w zakrystii.

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik 2012 r.

OGÓLNA: O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich. 
MISYJNA: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji. 
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: Aby rozpoczynający się Rok Wiary przyczynił się u katolików w Polsce do jej pogłębienia i dawania o niej świadectwa w życiu publicznym.

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik 2012 r.

OGÓLNA: O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich. 
MISYJNA: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji. 
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: Aby rozpoczynający się Rok Wiary przyczynił się u katolików w Polsce do jej pogłębienia i dawania o niej świadectwa w życiu publicznym.

 Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy w tym Sanktuarium Cierpienia – jak nazywał nasz kościół kard. Karol Wojtyła i prosimy o gorącą modlitwę w intencji całego kompleksu kobierzyńskiego. Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom tej świątyni składamy serdeczne Bóg zapłać.

                                          Ks. dr Jan Klimek, rektor i kapelan szpitala